Co dalej ze środkami z kont prepaid?

Co dalej ze środkami z kont prepaid?

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są planowane zmiany dla użytkowników kont prepaid i co stanie się z niewykorzystanymi środkami zgromadzonymi na tych kontach
  • Co to jest Fundusz Szerokopasmowy
  • Jakie rozwiązania proponuje Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej
  • Co z użytkownikami i możliwością odzyskania środków

Już wkrótce w Prawie Komunikacji Elektronicznej (PKE) – akcie, który ma zastąpić obecne Prawo telekomunikacyjne ma pojawić się regulacja, zgodnie z którą niewykorzystane przez użytkowników usługi prepaid środki trafią do państwowego Funduszu Szerokopasmowego. Szacuje się, że w Polsce mamy ponad 13,3 mln użytkowników tego typu kart obsługiwanych przez operatorów*. Skąd pomysł na takie rozwiązanie i czy jest ono korzystne dla konsumentów?

Utrata środków wpłaconych przez użytkownika w celu doładowania konta w usługach prepaid (przedpłaconych), po wygaśnięciu okresu ważności konta lub zmianie dostawcy usługi, już od dłuższego czasu była przedmiotem postępowań ze strony Prezesa UOKiK. W ramach prac nad implementacją Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej (EKŁE) do polskiego systemu prawnego prowadzonych przez Komitet Stały Rady Ministrów pojawiał się postulat, aby środki pochodzące z nadpłat na kontach prepaid po upływie okresu ważności konta lub zmianie dostawcy, zasilały Fundusz Szerokopasmowy zamiast pozostawać w dyspozycji operatorów.

W decyzjach wydanych przez Prezesa UOKiK przewidziano m.in. warunek wystąpienia przez użytkownika o zwrot niewykorzystanych środków w wysokości maksymalnie nominalnej kwoty doładowania pomniejszonej o opłatę manipulacyjną, która nie może przekraczać 20 zł, w terminie 30 dni od upływu okresu ważności konta lub zmiany dostawcy usług przez użytkownika. Nieco inne rozwiązania proponuje się w wyniku kolejnych konsultacji dotyczących projektu PKE. Chodzi m.in. o wprowadzenie możliwości odzyskania przez użytkowników nadpłaconych środków w ciągu 6 miesięcy od utraty ważności konta. Konieczny będzie jednak wniosek użytkownika. W razie posiadania przez operatora danych o numerze rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconych środków, zostaną one zwrócone automatycznie, bez konieczności wniosku użytkownika. Pozostałe środki trafiałyby na konta Funduszu.

Fundusz Szerokopasmowy

Fundusz Szerokopasmowy to państwowy fundusz celowy, którego celem jest wspieranie rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa. Jak stwierdził w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w kancelarii premiera zajmujący się cyfryzacją:

Do zadań tego funduszu wpisujemy kwestie związane z coraz istotniejszym problemem społecznym, jakim jest cyfrowe uzależnienie dzieci i młodzieży. Chcemy tu współpracować z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Myślę też, że w ciągu najbliższego półrocza przedstawimy parę ciekawych pomysłów, jak moglibyśmy fundusz szerokopasmowy wykorzystać na rzecz rozwoju rynku.

A jak to zostało uregulowane w EKŁE?

W przeciwieństwie do postulowanych rozwiązań, EKŁE nie ogranicza użytkowników terminem do złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Ponadto EKŁE przewiduje, że zwrot może podlegać opłacie, o ile zostało to określone w umowie z konsumentem, a opłaty te muszą być proporcjonalne i współmierne do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez dotychczasowego dostawcę w związku ze zwrotem.

Porównując dotychczasowe zobowiązania operatorów i postulaty rządowe płynące przy okazji prac nad implementacją EKŁE wyraźnie widać, że wprowadzenie nawet półrocznego terminu (a nie 30- dniowego, jak przewidują to decyzje Prezesa UOKiK) na wystąpienie o zwrot niewykorzystanych środków, jawi się jako ograniczenie praw użytkowników.

Co z użytkownikami?

Termin przedawnienia roszczeń uregulowany w kodeksie cywilnym wynosi 6 lat i 3 lata dla roszczeń o świadczenie okresowe, a koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Przedmiotem takiego roszczenia może być z powodzeniem żądanie użytkownika zwrotu środków zgromadzonych przez operatora w ramach konta prepaid.

Oczywistym jest więc, że „kompromis legislacyjny” będzie skutkować ujemnie na ekonomiczne interesy konsumentów. Mogą oni bowiem zostać pozbawieni możliwości odzyskania zgromadzonych środków wraz z upływem ustawowego, krótkiego terminu do wystąpienia o ich zwrot do operatora. Proponowane rozwiązania mogą także godzić w zasadę ochrony praw nabytych.

Już teraz zapraszam na kolejne wpisy, w których śledzić będę przebieg prac legislacyjnych i końcowy ich wynik.

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Dowiedz się więcej na stronie specjalizacji Prawo telekomunikacyjne.

*wg Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2020 r. dostępnego na https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2020-r-,391.html.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.