Dyrektywa Omnibus – przygotuj się na nią! Część 1.

Dyrektywa Omnibus – przygotuj się na nią! Część 1.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest dyrektywa Omnibus
 • Jaki jest cel jej implementacji
 • Zmiany – platformy internetowe, rankingi i wyszukiwarka ofert
 • Warunki korzystania z nowych kanały komunikacji klienta z przedsiębiorcą

Działasz na rynku e-commerce? A może prowadzisz sprzedaż stacjonarną? Zatem przygotuj się na zmiany! Nadchodzi bowiem dyrektywa Omnibus! Czym jest i dlaczego ma być zaimplementowana? Tego dowiesz się w pierwszej części artykułu na ten temat.

Czym jest dyrektywa Omnibus?

Jest to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

W Polsce trwają właśnie prace nad jej implementacją do krajowego porządku prawnego.

Zmiany wynikające z implementacji dyrektywy Omnibus mają być stosowane już od 28 maja 2022 r. i obejmą ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287), ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2070), ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), a ponadto ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076).

Jaki jest cel jej implementacji?

Jej głównym celem jest objęcie konsumentów większą ochroną w związku z dynamicznym rozwojem branży handlu elektronicznego, wzmocnienie istniejącej już ochrony w obszarach umów zawieranych w specyficznych warunkach lub w domu konsumenta.

Chodzi przede wszystkim o regulację sprzedaży on-line, w szczególności prowadzonej za pomocą internetowych platform handlowych i rankingów ofert. Ustawodawca unijny dostrzegł bowiem problemy związane z brakiem przejrzystości tego typu usług, a co za tym idzie także prezentowanych tam ofert.

Brak przejrzystości skutkuje u konsumentów mylnym przekonaniem odnośnie ich uprawnień. Zwraca się również uwagę na braki lub niedostosowanie obecnych regulacji do dynamicznie rozwijającego się handlu w obszarze usług cyfrowych. Chodzi tutaj min. o usługi świadczone w zamian za dostarczenie danych osobowych, bez pobierania opłat w pieniądzu. Do nich również znajdą zastosowanie przepisy przewidujące ochronę konsumentów, min. prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Zmiany – platformy internetowe, rankingi i wyszukiwarki ofert

W tym obszarze należy spodziewać się prawdziwej rewolucji!

Dostawcy internetowych platform handlowych będą bowiem zmuszeni spełnić dodatkowe obowiązki informacyjne względem konsumentów. Chodzi m.in.:

 • o przekazanie konsumentom informacji odnośnie tego, czy umowa jest zawierana z przedsiębiorcą czy konsumentem,
 • czy do umowy znajdą zastosowanie przepisy o ochronie konsumentów,
 • na kim – sprzedawcy czy dostawcy platformy – spoczywać będzie obowiązek przestrzegania praw konsumenta m.in. dla celów prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Przedsiębiorcy obowiązani będą ponadto do informowania o głównych parametrach mających wpływ na prezentację rankingu różnych ofert, ze wskazaniem ich znaczenia w porównaniu do innych parametrów.

Zmiany dotkną również wyszukiwarek ofert. Niezbędne stanie się prezentowanie informacji o pobieraniu opłat za umieszczenie oferty w wynikach wyszukiwania lub za pozycjonowanie oferty w wynikach wyszukiwania.

Regulacje dotyczyć będą także sytuacji, w których przedsiębiorcy indywidualnie dostosowują ceny swoich ofert do konkretnych konsumentów lub konkretnych kategorii konsumentów w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie zachowań konsumentów, pozwalające przedsiębiorcom ocenić siłę nabywczą konsumentów.

Co to oznacza dla konsumenta?

Tyle, że powinni zatem otrzymać stosowną informację, gdy zaproponowana im cena została indywidualnie dostosowana na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Warunki korzystania z nowych kanałów komunikacji klienta z przedsiębiorcą

Z jednej strony przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku publikacji numeru faksu. Ale obowiązany będzie poinformować konsumenta o swoim numerze telefonu i adresie email.

Idąc z duchem czasu, dyrektywa przewiduje posługiwanie się przez przedsiębiorcę nowoczesnymi kanałami komunikacji on-line z konsumentami, czyli poprzez formularze kontaktowe, czaty. Po zmianie będzie to możliwe jedyne pod warunkiem, że:

 • narzędzia te będą spełniać cechy trwałego nośnika,
 • umożliwią szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą,
 • gwarantować będą zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny.

A już wkrótce druga część artykułu, a w niej m.in. o:

 • marketingu, który wprowadza w błąd,
 • większej ochronie konsumentów w trakcie sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa
 • zakazie zawierania umów o usługi finansowe, w tym o kredyt konsumencki i umów sprzedaży wyrobów medycznych podczas pokazów i na wycieczkach.

Zapraszam.

Potrzebujesz wsparcia prawnego? Dowiedz się więcej na stronach specjalizacji Prawo konsumenckie oraz Prawo reklamy.

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.