Rosnący kurs franka szwajcarskiego stał się przyczyną kłopotów finansowych wielu osób fizycznych, a nawet firm, które zaciągnęły kredyt indeksowany lub denominowany do waluty obcej. Osoby te płacą obecnie wysokie raty kredytu, czego nie były świadome w chwili zaciągania zobowiązania.

Posiadacze tych kredytów mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych środków lub zmniejszenie salda zadłużenia

Konsumenci i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które podpisały umowę o kredyt indeksowany albo denominowany – tzw. frankowicze, potrzebują wsparcia prawnego w sprawie umów, które naruszają ich interesy i są niezgodne z prawem. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że proponowane przez banki ugody są mniej korzystne dla klienta, niż droga sądowa.

Dzięki swojemu doświadczeniu w obsłudze opisanych spraw, praktycznej znajomości przepisów prawa oraz znajomości orzecznictwa krajowego i unijnego skutecznie wspieram „frankowiczów” w dochodzeniu ich praw.


Obsługa prawna spraw o kredyty frankowe

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne kredytobiorców ze względu na praktyczną znajomość prawa i doświadczenie w obsłudze procesowej spraw o tzw. kredyty frankowe
 • Oferuję profesjonalne wsparcie prawne dostosowane do potrzeb i oczekiwań klienta oraz elastyczne nastawienie do rozwiązywanych problemów
 • Daję swoim klientom wparcie prawne na każdym etapie sprawy
 • Jestem gotowa na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań.


Korzyści ze współpracy

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji klienta
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne.

Problemy „frankowiczów”

 • Obciążenie finansowe wynikające z nieuczciwych warunków umów
 • Ponoszenie ryzyka wahań kursów walut, które obciąża kredytobiorcę
 • Niepewność i obawa przy podjęciu decyzji o wystąpieniu na drogę sądową
 • Obawy przed negatywnymi skutkami w przypadku podjęcia inicjatywy procesowej
 • Zróżnicowane orzecznictwo krajowych sądów powszechnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej utrudniające prowadzenie spraw
 • Nieprzejednana postawa niektórych banków
 • Bieg terminu przedawnienia roszczeń – w przypadku jego upływu brak możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń przed sądem
 • Wydłużone terminy rozpatrywania spraw, w związku z ich dużą liczbą w sądach.

Moje usługi w zakresie spraw o kredyty frankowe


1Obsługa postępowań w sprawach o kredyty „frankowe” przed sądami powszechnymi.


2Pomoc w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do wystąpienia z roszczeniem do banku.


3Wsparcie prawne dla potrzeb zawarcia ugody z bankiem.

Potrzebujesz porady w sprawie kredytu frankowego?