Właściciele firm, przedstawiciele organizacji non profit oraz osoby prywatne podejmują na co dzień wiele ważnych decyzji, które niosą skutki prawne dla ich biznesów, nich samych oraz ich rodzin. Zawieranie umów, podpisywanie zgód i innych dokumentów bez konsultacji z prawnikiem może przynieść ogromne problemy, straty finansowe i stres.

Doświadczony radca prawny może uchronić przed negatywnymi skutkami decyzji podjętych w nieprzemyślany sposób.

Przedsiębiorcy, organizacje non profit oraz osoby prywatne potrzebują specjalistycznego wsparcia prawnego w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego. Dzięki mojemu wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze spraw gospodarczych i cywilnych oraz praktycznej znajomości przepisów prawa pomogłam już wielu osobom rozwiązać ich problemy lub ich uniknąć.

Tobie również oferuję wsparcie.


Obsługa prawna w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne mikro, małych i średnich firm w zakresie spraw gospodarczych
 • Wspieram organizacje non profit w działaniu zgodnie z przepisami prawa
 • Pomagam osobom prywatnym w podejmowaniu decyzji bezpiecznych z punktu widzenia prawa cywilnego
 • Daję przedsiębiorcom wparcie prawne na każdym etapie działalności gospodarczej
 • Pomagam firmom przy wdrażaniu przepisów prawa skutkujących nowymi obowiązkami dla przedsiębiorcy
 • Wspieram firmy i inne podmioty przy podejmowaniu nowego rodzaju działalności
 • Pomagam wdrażać nowe usługi i rozwiązania w zgodzie z prawem.


Korzyści w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji firm, organizacji non profit oraz osób prywatnych
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy lub organizacji
 • uwzględniają potrzeby osób prywatnych
 • uwzględniają współpracę z innymi przedsiębiorcami, podmiotami lub osobami.

Problemy w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego

 • Podjęcie niekorzystnych zobowiązań w wyniku niewłaściwych decyzji biznesowych lub prywatnych
 • Ograniczenia w rozwoju biznesu lub organizacji wynikające w braku wiedzy i nieznajomości możliwych rozwiązań prawnych
 • Trudności z interpretacją przepisów prawa i wynikających z nich wymagań
 • Brak specjalistycznego wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw gospodarczych i cywilnych
 • Nieumiejętność wdrożenia niestandardowych rozwiązań prawnych
 • Brak doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych technologii i usług.

Moje usługi w zakresie prawa gospodarczego i cywilnego


1Konstruowanie i opiniowanie:

 • umów na potrzeby obrotu gospodarczego
 • umów cywilnoprawnych.


2Wsparcie prawne:

 • w zakresie zakładania, prowadzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych i cywilnych
 • w sprawach korporacyjnych.


3Pomoc prawna na potrzeby organizacji typu non profit, w tym fundacji i stowarzyszeń.


4Doradztwo w sprawach:

 • cywilnych, w tym o naruszenie posiadania, służebności
 • spadkowych.


5Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Jak legalnie korzystać z cudzego utworu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń w świetle kodeksu cywilnego i jego planowanych zmian.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa gospodarczego lub cywilnego?