Reklama i inne formy promocji produktów i usług są dziś dla firm niezwykle ważne. Rozwój techniki, coraz większa konkurencja oraz internacjonalizacja biznesów motywuje przedsiębiorców do coraz większej aktywności reklamowej i marketingowej. Niestety nie zawsze jest ona zgodna z prawem.

Dziś prawo kładzie bardzo duży nacisk na ochronę konsumenta. Duża aktywność Prezesa UOKiK w obszarze spraw związanych z prowadzonymi kampaniami reklamowymi, rodzi ryzyko wysokich kar pieniężnych. Działalność reklamowa podlega także licznym ograniczeniom, a nawet zakazom regulującym daną branżę, co jest przedmiotem kontroli ze strony innych, uprawnionych do tego podmiotów.

Kampanie reklamowe, przeprowadzone niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami psują wizerunek przedsiębiorcy, który jest często nie do odbudowania. Działania reklamowe obserwuje także konkurencja, która jest gotowa w każdej chwili wytknąć każdy błąd.

Jako radca prawny mam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej kampanii promocyjnych w różnych środkach przekazu. Współpracowałam z przedsiębiorcami, korporacjami i agencjami reklamowymi. Dzięki praktycznej znajomości przepisów, składających się na tzw. prawo reklamy, pomogłam już wielu firmom prowadzić legalne i skuteczne działania reklamowe.


Obsługa prawna w zakresie prawa reklamy

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne mikro, małych i średnich firm oraz korporacji w zakresie prawa reklamy
 • Opiniuję kampanie reklamowe prowadzone w telewizji, radio, internecie, zewnętrzne kampanie reklamowe oraz kampanie typu BTL
 • Monitoruję praktyki regulatora – Prezes UOKiK i na bieżąco informuję przedsiębiorców o zmianach w prawie
 • Wspieram agencje reklamowe w tworzeniu legalnych kampanii reklamowych dla swoich klientów
 • Wspieram firmy przy podejmowaniu nowych działań reklamowych w zgodzie z prawem
 • Daję przedsiębiorcom wparcie prawne na każdym etapie przygotowywania kampanii reklamowych
 • Pomagam firmom przy wdrażaniu przepisów prawa reklamy skutkujących dla nich nowymi obowiązkami
 • Pomagam wdrażać nowe usługi reklamowe w zgodzie z prawem.


Korzyści dla firm w zakresie prawa reklamy

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji firm
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy oraz uwarunkowania lokalne
 • uwzględniają branżę oraz model biznesowy firmy lub organizacji.

Problemy firm w zakresie prawa reklamy

 • Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty, nie posiadają specjalistycznego wsparcia prawego w obszarze prawa reklamy
 • Korporacje poszukują specjalistycznego wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów z zakresu prawa reklamy
 • Przedsiębiorcy nie są świadomi, że stosują niedozwoloną reklamę lub forma reklamy jest niezgodna z prawem
 • Przedsiębiorcy często stosują reklamy, które wprowadzają konsumentów w błąd, naruszają zbiorowe interesy konsumentów oraz narażają konsumentów na szkody
 • Zgodność reklam z przepisami prawa jest często weryfikowana przez Prezesa UOKiK lub inne uprawnione do tego podmioty nadzorujące daną branżę
 • Przedsiębiorcy nie potrafią szybko dostosowywać się do zmieniających się wymagań i ponoszą związane z tym koszty
 • Przedsiębiorcy nie rozumieją skomplikowanych przepisów prawa, więc mają problemy z ich stosowaniem
 • Nieprawidłowości pod względem prawnym mogą godzić w renomę, prestiż przedsiębiorcy i je degradować
 • Niewłaściwe stosowanie przepisów lub jego brak, niosą ryzyko wysokich kar pieniężnych oraz roszczeń ze strony adresatów akcji reklamowych lub firm konkurencyjnych.

Moje usługi w zakresie prawa reklamy


1Opiniowanie:

 • ogólnopolskich kampanii radiowych, telewizyjnych i internetowych
 • mailingu, smsów i listów reklamowych do klientów
 • banerów i landing page w Internecie.


2Wsparcie prawne przy kampaniach zewnętrznych (outdoorowych), w tym opiniowanie billboardów, plakatów, ulotek.3Konstruowanie i opiniowanie zgód na działania marketingowe, w tym na marketing bezpośredni towarów i usług za pomocą automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.


4Pomoc prawna w zakresie przesyłania informacji handlowych


5Współpraca z agencjami reklamowymi.


6Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • E-mail marketing jako narzędzie do komunikacji z klientami – jak to robić legalnie?
 • Jak prowadzić działania reklamowe przez telefon zgodnie z prawem?
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa reklamy?