Wejście w życie RODO spowodowało zasadniczą zmianę przepisów dotyczących danych osobowych oraz ich przetwarzania. Przedsiębiorcy oraz inne podmioty przetwarzające dane wciąż mają duże trudności we wdrażaniu wymaganych zmian.

Prezes UODO, jako regulator, działa bardzo aktywnie. Osoby, których dane są przetwarzane, są coraz bardziej świadome swoich uprawnień, w tym także do złożenia skargi do Prezesa UODO. W związku z tym przetwarzający dane są bardziej narażeni na kary pieniężne i wypłatę odszkodowań na rzecz osób, których te dane dotyczą.

Przedsiębiorcy, organizacje non profit oraz inne podmioty przetwarzające dane osobowe powinny korzystać ze stałego wsparcia specjalistów z zakresu prawa ochrony danych osobowych. Jako radca prawny wspieram swoich klientów, ograniczając ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w zakresie RODO.


Obsługa prawna w zakresie prawa ochrony danych osobowych

 • Sprawnie rozwiązuję problemy prawne mikro, małych i średnich firm, korporacji oraz organizacji pozarządowych w zakresie prawa ochrony danych osobowych
 • Monitoruję praktyki regulatora – Prezesa UODO i na bieżąco informuję o zmianach w prawie
 • Oferuję przedsiębiorcom oraz innym podmiotom i organizacjom przetwarzającym dane osobowe wparcie prawne na każdym etapie ich funkcjonowania
 • Pomagam przy wdrażaniu przepisów prawa ochrony danych osobowych skutkujących nowymi obowiązkami
 • Pomagam wdrażać nowe usługi zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.


Korzyści w zakresie prawa ochrony danych osobowych

Rozwiązania, które proponuję:

 • są dostosowane konkretnie do potrzeb i indywidualnej sytuacji firm lub innych podmiotów i organizacji
 • są zgodne z prawem
 • są efektywne i skuteczne
 • uwzględniają model biznesowy firmy.

Problemy w zakresie prawa ochrony danych osobowych

 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje pozarządowe, nie posiadają specjalistycznego wsparcia prawnego w obszarze prawa ochrony danych osobowych
 • Korporacje poszukują specjalistycznego wsparcia prawnego przy rozwiązywaniu zdefiniowanych problemów dotyczących ochrony danych osobowych
 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje mają zróżnicowane obowiązki i problemy wynikające z przepisów prawa ochrony danych osobowych
 • Istnieje duża dynamika zmian przepisów prawa ochrony danych osobowych
 • Przedsiębiorcy oraz inne podmioty i organizacje mają trudności natury organizacyjnej, technicznej i finansowej w dostosowaniu się do nowych wymagań prawa
 • Występuje ryzyko kar pieniężnych i odszkodowań wynikające z niewłaściwego stosowania przepisów prawa
 • Przetwarzający dane osobowe są narażeni na skargi do Prezesa UODO.

Moje usługi z zakresu prawa ochrony danych osobowych


1Audyt:

 • działalności pod kątem wymagań wynikających z RODO i innych przepisów branżowych dotyczących ochrony danych osobowych
 • wdrożenia wymagań z zakresu ochrony danych osobowych.


2Opracowywanie i opiniowanie:

 • polityki prywatności, treści zgód, not informacyjnych
 • umów powierzenia przetwarzania danych, upoważnień do przetwarzania danych oraz porozumień o współadministrowaniu.


3Wydawanie opinii w sprawach:

 • wymiany i przetwarzania danych osobowych w grupie kapitałowej
 • wykonywania praw podmiotów danych osobowych.


4Wsparcie prawne:

 • na potrzeby postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa UODO
 • w zakresie naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych, kar i odszkodowań.


5Szkolenia (przykładowa tematyka):

 • Bezpieczne dane osobowe – co musi zawierać umowa powierzenia danych osobowych i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w marketingu – przykładowa treść, sposób udzielenia, prawo wycofania, okres przetwarzania danych.
Zobacz szkolenia

Potrzebujesz porady z zakresu prawa ochrony danych osobowych?