Prawo telekomunikacyjne

Obowiązki dostawców usług telekomunikacyjnych wobec swoich klientów już niebawem ulegną zmianie. Wciąż pojawia się również wiele wątpliwości w kwestii zasad dostępu do słupów energetycznych. Podczas moich szkoleń zweryfikujesz swoją wiedzę i poznasz nowoczesne oraz skuteczne rozwiązania prawne.


Przykładowe szkolenia*

 • Obowiązki dostawcy usług łączności elektronicznej wobec użytkowników końcowych w świetle Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej
 • Zasady dostępu do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych dla linii niskiego i średniego napięcia) w świetle decyzji Prezesa UKE – urzędowe stawki opłat, tryb i warunki zawarcia Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych, tryb i warunki zmiany dotychczasowych umów.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Prawo energetyczne

Kolejne nowelizacje ustawy Prawo energetyczne przyniosły liczne zmiany w kwestii działalności przedsiębiorstw z branży energetycznej. Zmianom podlegają także uprawnienia odbiorców energii, jak również zagadnienia dotyczące prosumentów. Specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa energetycznego ułatwią uczestnikom dostosowanie się do zmian oraz ich praktyczne wdrożenie.


Przykładowe szkolenia*

 • Uprawnienia odbiorców w świetle Prawa energetycznego
 • Status prawny prosumentów.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Prawo konsumenckie

Przepisy z zakresu praw konsumenta są rozdzielone na wiele aktów prawnych. W związku z tym pojawiają się trudności z ich interpretacją i stosowaniem. Jak zabezpieczyć interesy firmy w stosownych umowach oraz jak stosować przepisy konsumenckie w praktyce – tego dotyczą prowadzone przeze mnie szkolenia specjalistyczne z zakresu praw konsumenta.


Przykładowe szkolenia*

 • Zwrot prowizji za udzielenie kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty w świetle ustawy o kredycie konsumenckim oraz aktualnego orzecznictwa krajowych sądów powszechnych oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Instytucja wyzysku w świetle kodeksu cywilnego. Obecny stan prawny i planowane zmiany kodeksu cywilnego.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Wymagania prawne dotyczące gromadzenia, przechowywania i powierzania danych osobowych przez firmy są coraz częściej egzekwowane. Dzięki szkoleniom z tego zakresu dowiesz się jak je spełnić. Zapoznasz się z pojęciami dotyczącymi RODO, jak również wzorami stosownej dokumentacji. Będziesz również wiedział, jak przetwarzać dane osobowe prowadząc działania marketingowe.


Przykładowe szkolenia*

 • Bezpieczne dane osobowe – co musi zawierać umowa powierzenia danych osobowych i upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w marketingu – przykładowa treść, sposób udzielenia, prawo wycofania, okres przetwarzania danych.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Prawo reklamy

Jeśli prowadzisz działania marketingowe i reklamowe w swojej firmie, to napotykasz na różne problemy prawne. Skorzystaj z moich specjalistycznych szkoleń i uporządkuj swoją wiedzę, aby reklamy Twojej firmy były nie tylko skuteczne, ale również legalne.


Przykładowe szkolenia*

 • E-mail marketing jako narzędzie do komunikacji z klientami – jak to robić legalnie?
 • Jak prowadzić działania reklamowe przez telefon zgodnie z prawem?


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Prawo oświatowe

Prawo oświatowe zmienia się bardzo często i trudno nadążyć za wszystkimi zmianami. Rozszyfrowywanie przepisów prawa na własną rękę bywa czasochłonne i nie zawsze skuteczne. Popełnione błędy mogą być kosztowne i generować kolejne nieprawidłowości. Wiedza zdobyta podczas specjalistycznego szkolenia znacznie usprawnia pracę i ułatwia planowanie działań w szkole, a obecnie również poza nią – w ramach nauki zdalnej lub hybrydowej.


Przykładowe szkolenia*

 • Obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą w świetle prawa oświatowego
 • Zawieszenie ucznia w szkole niepublicznej – aspekty prawne.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Prawo gospodarcze i cywilne

Znajomość prawa gospodarczego i cywilnego jest niezbędna przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy powinni mieć wiedzę istotną z punktu widzenia ich odpowiedzialności wobec innych osób, jak również dochodzenia roszczeń. Specjalistyczne szkolenia, które oferuję pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru prawa koniecznej w prowadzeniu biznesu.


Przykładowe szkolenia*

 • Jak legalnie korzystać z cudzego utworu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej?
 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń w świetle kodeksu cywilnego i jego planowanych zmian.


*tematyka i zakres szkoleń ustalane są indywidualnie

Potrzebujesz szkolenia prawnego?